آیلان من ! آسوده بخواب ، دنیا جای قشنگی نیست !

     آیلان ، کودک مغروق و بیچاره ی سوری !  

   ای برادر مظلوم و معصومم ! ای کودک ساده ی من ! جهان نه از مرگ تو که می بایست خیلی پیشتر از امروز ، از آوارگی و حرمان و سیه روزی تو و هم نسلان و هم خونان تو در عراق و فلسطین و سوریه و یمن و نیجریه و هر کجای این دنیای زخم آلود و شرمسار ، بر خود می لرزید و  بر مرام و تفکر باطل خود ، عزاداری می کرد !

  جهان می بایست در اعتراض به بی خانمانی و بی سامانی تو و نسل تو فریاد می کشید و کاری می کرد ! جهان باید خیلی پیشتر از امروز ، می فهمید و می دانست که شماها ارزشمندترین موجودات خدایید و شایسته ی بهترین نوع زندگی !

   آیلان من ! مرگ معصومانه ات بر ساحل را دیدم و گریستم . گریه کردم بر آن اندام مظلومانه و آن لباسها و کفش کودکانه ،که همه عبرت بود و درس و پرسش و نکوهش و ماتم . ترا دیدم که چه ساده و سبک و آسوده بر خاک ساحل ، افتاده ای و گویی ساعتهاست که خوابیده ای ! راستی دل کوچکت چقدر حرف دارد تا با خدا در میان بگذارد . چقدر ضجه و گریه و ناله دارد تا با خدایش عیان کند . حتما" به خدا خواهی گفت که ظالمان و جباران روزگار چه بر سر تو و خانواده و مردمانت آورده اند . حتما" خواهی گفت که چرا خواب کودکانه ات را دزدیده اند ، چگونه حق و حقوقت را به یغما برده اند و چطور با بی شرمی و قساوت ، دنیایت را تصاحب کرده اند .

   آیلان ، کودک معصوم من ! بخواب ! آسوده و راحت بخواب ! این جهان جای خوبی برای تو و امثال تو نیست . بی آبرویان و ظالمان ، تجاوز و ستم و وحشی گری را از حد گذرانده اند . به هیچ آیین و مسلک انسانی و اخلاقی و دینی ، باور ندارند . لذت و شهوت قدرت طلبی و برتری جویی ، از آنان خون آشامان و جنایتکارانی ساخته که تاریخ فراموششان نخواهد کرد.

   آیلان ، مظلوم من ! دیدی ، که مدعیان انسانیت نیز نتوانستند از منافع و سیاستهای پوشالیشان دست بکشند و برای ایامی کوتاه نیز به تو و امثال تو ، اجازه ی استراحت و اقامت بدهند . دیدی که کشورهای ظاهرا" اومانیست نیز تاب دیدن و پناه دادن به مظلومانی چون ترا نداشتند . مگر تو جز انسان بودن ، جز آن لباسهای کودکانه ی ساده ، چه به همراه داشتی که خاطر آنان را آزرده می کرد ؟ مگر خطر تو چه بود که سیاستمداران از تو و امثال تو هراس داشتند ؟ آیا جز تقلای برای یک زندگی همراه با حداقلی از آرامش ، چیزی به همراه داشتی ؟

   آیلان من ، کودک آواره ی من ! دنیا جای قشنگی نیست . اینجا جای خوبی نیست . دنیا لیاقت و ارزش روءیاها و آرزوهای معصومانه ات را ندارد . آیلان ، آسوده بخواب ، بی درد و غصه در پیش خدایی که شاهد است و عادل و منتقم.

/ 0 نظر / 119 بازدید